travelpictures.it

 

 

Lake Natron - Tanzania

September - 2006